O projektu

section-cover

Projekat "Pravda za žrtve seksualnog nasilja u ratu" Evropska unija sprovodi zajedno sa Fondom za humanitarno pravo.

Glavni ciljevi projekta odnose se na pružanje podrške žrtvama seksualnog nasilja tokom svedočenja u procesima o ratnim zločnima, jačanje mehanizama i procedura kojima se štite žrtve čija su osnovna prava ugrožena i povećanje svesti ljudi o ratnim zločinima, posebno onih koji se odnose na seksualno nasilje.

Evropska unija finansijski podržava Fond za humanitarno pravo već 15 godina, a za ovaj projekat koji traje tri i po godine izdvojeno je 600 miliona evra. 

To je samo deo podrške koju Evropska unija pruži Srbiji u oblasti vladavine prava reformama u pravosuđu i unutrašnjim poslovima. Ona iznosi više od 163 miliona evra za period od 2014. do 2020.

Sredstva se koriste za podršku nezavisnom i nepristrasnom sudstvu, efikasnoj zaštiti građana i zajednica, poštovanju ljudskih prava, pravilnom sprovođenju zakona, borbi protiv korupcije, organizovanog kriminala i trgovine ljudima. 


Sektor
  • Vladavina prava
  • Mir, pomirenje i dobrosusedski odnosi
Komponente
Grad / Region
Beograd
EU donacija
600.000 €
Pregovaračko poglavlje
  • 23 - Pravosuđe i osnovna prava
Vreme implementacije
Jun 2019. - Oktobar 2023.
Implementiran od strane
Fond za humantirano pravo